Göteborg

EXTRUDERING AV TERMOPLAST OCH STRÄNGSPRUTNING

Med extruderingstekniken tillverkar vi komplicerade profiler och produkter, bland annat med co-extrudering/strängsprutning av flera skikt av material samtidigt samt andra funktioner. Vi tar fram verktyg och detaljer utifrån våra kunders ritningar men kan även ta hela ansvaret med utveckling, konstruktion, provverktyg, efterbearbetning och annan verifiering.

Verktygen tas fram lokalt med rätt handlag och stort kunnande inom detta hantverk för att nå en slutprodukt med en hög och jämn kvalitet. Profilerna tillverkas i många olika material, allt ifrån PE, PP, ABS, PC, TPE, PVC till högvärdiga material som PP med 50 % glasinblandning. Allt från kabelrör till avancerade metallersättningsdetaljer tillverkas. Vi har en unik kunskap om stora och komplexa plastprofiler och en hög materialkunskap. Vi förädlar/bearbetar efter kundens önskemål, med fräsning, borrning, girning, stansning och märkning etc. Profilerna kan också levereras monterade med andra plastdetaljer eller andra komponenter. Vi bläckstråleskriver, applicerar tejp, ultraljudssvetsar och monterar, många gånger sker detta i automatiserade processer.

Legotillverkning

Vi har möjlighet att tillverka rör, profiler och slangar för alla tänkbara ändamål. Där plåt, aluminium och gummi tidigare har varit självskrivet, finns det idag lösningar i plast som kan reducera både vikt och kostnader. Vi har kunskap och kreativ teknik för bearbetning av profiler ”in line” vilket ger mycket kostnadseffektiva lösningar.  Klipputrustning för upp till 500 klipp i minuten är ett exempel!

Vi kan även erbjuda co-extrudering, det vill säga att vi till exempel kan extrudera ihop en hård stomme i ett material med en mjuk tätningslist i ett annat material i samma profil. Extrudering av plast tillsammans med aluminiumprofiler förekommer också.

Fakta

  • 18 extruderingslinjer.
  • 2 linjer för plastbeläggning av aluminiumprofiler.
  • 6 co-extruderingslinjer, en möjlighet att kombinera olika material.
  • Klippning, stansning och fräsning in-line     
  • Kontroll in-line
  • Inkjet märkning in line.
  • Möjlighet att ta fram mindre prototyper, 3D printer.
  • ISO 9001, AFS 2001:1 certifierade.

 

Kontaktuppgifter

Adress
Talent Plastics Göteborg AB
Bangårdsvägen 45, 428 36 Kållered

Besöksadress
Bangårdsvägen 45, Kållered

Tel: +46 (0)31 795 20 00
Fax: +46 (0)31 795 38 85

E-post: order.goteborg@talentplastics.se
E-post: goteborg@talentplastics.se

Personal

Mario Donatella

Managing Director

Mail

vCard

Tel: +46 (0)31 795 90 80 / +46 (0)70 836 27 20

Peter Frostensson

Sales Manager

Mail

vCard

Tel: +46 (0)31 795 90 88 / +46 (0)70 - 385 90 88

Johannes Ottosson

Development Manager

Mail

vCard

Tel: +46 (0)31 795 90 89 / +46 (0)70 208 55 66

Jonas Eriksson

Production Manager/ Quality/ Logistics

Mail

vCard

Tel: +46 (0)31 795 90 83 / +46 (0)70 674 80 41

Ronny Corneliusson

Purchase

Mail

vCard

Tel: +46 (0)31 795 90 84

  • Engelska
  • Svenska