Förändringar i Talent Plastics ABs koncernledning

29 januari 2019 10:45

Vår VD Lars Fernow har beslutat sig för att lämna O.F Ahlmark och Talent Plastics AB  för att övergå till annan verksamhet.  

 

I samband med detta så tar vi inom koncernen ytterligare ett steg i att utveckla vårt arbetssätt inom affärsområdet Plast. 

Vi ger våra fabriker ett  större helhetsansvar och snabbare beslutsvägar genom ett tydligt delegerat ledarskap.

Lars Johansson går in som VD för Talent Plastics AB i egenskap av arbetande styrelseordförande tills vidare.

Lars Fernow kvarstår tills vidare i styrelsen för TPAB.

Förändringen gäller from 2019-01-28.

 

Lars Johansson

Ordf. O.F. Ahlmark
  • Engelska
  • Svenska