OF Ahlmark & Co Eftr AB säljer Talent Plastics Alstermo AB till A-Plast i Älghult

08 maj 2018 14:51

O.F. Ahlmark & Co Eftr. A.-B. har sålt ett av sina dotterbolag, Talent Plastics Alstermo AB, till A-Plast. Talent Plastics Alstermo AB får därmed en lokal ägare med stort engagemang och kunnande inom plastindustrin.

Talent Plastics är en av Sveriges ledande underleverantör av form- och strängsprutade produkter i termoplast och har svensk verkstadsindustri som huvudmarknad. Inom koncernen finns fem  formsprutningsenheter (Laxå, Gislaved, Bredaryd, Tartu (Estland) och Tallinn (Estland)) samt  strängsprutningsenheten i Göteborg. Moderbolag för koncernen är Talent Plastics AB med säte i Karlstad. Talent Plastics är ett affärsområde inom O.F. Ahlmark & Efter. AB.

Försäljningen överensstämmer med den nya strategi som styrelsen i Ahlmarks antagit där köp och försäljningar av bolag kan antas öka. Någon ytterligare förändring för Talent Plasticsgruppen är inte aktuellt i nuläget.

 

Karlstad den 27 april 2018
O.F. Ahlmark & Co Eftr. A.-B.                                                                                         Lars Johansson, ordf.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lars Johansson, Ordf. OFA, tel. 0705647055
 
  • Engelska
  • Svenska