Stipendium instiftat i Tartu

15 oktober 2015 08:42

Talent Plastics Tartu AS har instiftat ett stipendium för att stödja elever på Tartu Kutsehariduskeskus (Tartu Yrkesutbildningscentrum ). Värdet på stipendiet är 1,000 Euro och delas ut 2 gånger per läsår.

Första mottagare av stipendiet är Raul Kääp. Raul är en andra-års student på Elektriker programmet. Raul har under hela sin utbildning uppnått betygsnivå A i alla ämnen.
  • Engelska
  • Svenska