VÅRA FABRIKER

Talent Plastics består av sex tillverkande bolag som arbetar decentraliserat, men samtidigt är starka i gemenskapen. Vår verksamhet är uppdragstillverkning av produkter och delsystem där komponenter i termoplast ingår. Våra kunder återfinns huvudsakligen inom nordeuropeisk industri.

Bredaryd

Bredaryd

Formsprutning

Talent Plastics Bredaryd erbjuder 2K och 3K, så kallad dubbelgjutning. Det innebär att vi kan kombinera ett hårt material med ett mjukare i samma produkt utan någon extra montering. I Bredaryd erbjuder vi möjligheten att gjuta in elektronik och andra tekniska komponenter i en plastdetalj. Artiklar som tidigare monterats i ett eftertempo blir färdiga direkt vid formsprutan. Utöver dessa avancerade tekniker erbjuder vi naturligtvis även traditionell formsprutning.

Gislaved

Gislaved

Formsprutning

Talent Plastics Gislaved är en ledande tillverkare av tekniskt formsprutat gods. Vi erbjuder detaljer från 1 gram upp till 3 kg och vår maskinpark är differentierad från 25 till 1 000 ton. Fokusområden är detaljer med krav på hög finish, ingjutningsdetaljer och tekniskt avancerade plastmaterial/verktyg – i varierande seriestorlekar.

Göteborg

Göteborg

Extrudering

Talent Plastics Göteborg tillverkar rör, profiler och slangar för alla tänkbara ändamål. Där plåt, aluminium och gummi tidigare har varit givna val finns det i dag lösningar i plast som kan reducera både vikt och kostnader. Vi har kunskap och rätt teknik för bearbetning av profiler ”in line”, vilket ger mycket kostnadseffektiva lösningar.

Laxå

Laxå

Formsprutning

Talent Plastics Laxå är en ledande tillverkare av tekniskt formgods till en marknad inom den serietillverkande industrin. Här erbjuder vi bland annat automatisk ingjutning av detaljer direkt i formsprutningsverktyget samt automatmontering direkt efter formsprutning. Vi erbjuder även sammansvetsning till kompletta detaljer i anslutning till formsprutningen. Produkter vi tillverkar är bland annat tankar och behållare för olika användningsområden. Dessutom erbjuder vi varmprägling och tampotryck av tekniskt formgods i anslutning till formsprutning.

Tallinn

Tallinn

Formsprutning

Talent Plastics Tallinn är en formsprutande enhet med hög förädlingsgrad. Här formsprutar vi plastdetaljer samt färdigmonterar artiklar och komplexa system till våra uppdragsgivare. Ungefär hälften av det vi levererar går till fordonsindustrin. Hög kvalite och hög flexibilitet är några av fördelarna med vår verksamhet i Tallinn.

Tartu

Tartu

Formsprutning

Talent Plastics Tartu har i dag en teknisk nivå som möjliggör högkvalitativ och kostnadseffektiv produktion. De flesta av de plastprodukter vi tillverkar vidare förädlas efter formsprutningen och tillförs ett mervärde för våra kunder. Vi har temperatur- och luftfuktighetskontrollerade lokaler för montering av känsliga komponenter. Här finns även ESD-godkänd monteringsutrustning tillgänglig.

  • Engelska
  • Svenska