Konstruktion och utveckling

Involvera oss tidigt i processen – det lönar sig!

Vi vill redan på ett tidigt stadium samarbeta med våra kunder. Vi kan antingen ta det totala utvecklingsansvaret eller vara en extra resurs som går in vid behov i kundens eget team. Vi åtar oss också design/formgivning, konstruktion, framtagning av prototyper med mera.