Livsmedel

Talent Plastics tillverkar och levererar produkter som är certifierade enligt NSF. Detta gäller produkter till kunder inom livsmedelsindustrin som har särskilda krav på hantering och spårbarhet.