Medical

Talent Plastics har flera kunder som är ledande inom medicinsk utrustning. Vi kan hantera höga krav på renhet och spårbarhet i ordinarie produktionsmiljö. Vid krav på kontrollerad zon eller renrumsmiljö har vi samarbete med aktörer som är särskilt inriktade på det.