Våra fabriker

Bredaryd Formsprutning

Talent Plastics Bredaryd erbjuder 2K och 3K, så kallad dubbelgjutning. Det innebär att vi kan kombinera ett hårt material med ett mjukare i samma produkt utan någon extra montering. I Bredaryd erbjuder vi möjligheten att gjuta in elektronik och andra tekniska komponenter i en plastdetalj. Artiklar som tidigare monterats i ett eftertempo blir färdiga direkt vid formsprutan. Utöver dessa avancerade tekniker erbjuder vi naturligtvis även traditionell formsprutning.

Talent Plastics Bredaryd AB

Gislaved Formsprutning

Talent Plastics Gislaved är en ledande tillverkare av tekniskt formsprutat gods. Vi erbjuder detaljer från 1 gram upp till 3 kg och vår maskinpark är differentierad från 25 till 1 000 ton. Fokusområden är detaljer med krav på hög finish, ingjutningsdetaljer och tekniskt avancerade plastmaterial/verktyg – i varierande seriestorlekar.

Talent Plastics Gislaved AB

Laxå Formsprutning

Talent Plastics Laxå är en ledande tillverkare av tekniskt formgods till en marknad inom den serietillverkande industrin. Här erbjuder vi bland annat automatisk ingjutning av detaljer direkt i formsprutningsverktyget samt automatmontering direkt efter formsprutning. Vi erbjuder även sammansvetsning till kompletta detaljer i anslutning till formsprutningen. Produkter vi tillverkar är bland annat tankar och behållare för olika användningsområden. Dessutom erbjuder vi varmprägling och tampotryck av tekniskt formgods i anslutning till formsprutning.

Talent Plastics Laxå AB

Tartu Formsprutning

Talent Plastics Tartu har i dag en teknisk nivå som möjliggör högkvalitativ och kostnadseffektiv produktion. De flesta av de plastprodukter vi tillverkar vidare förädlas efter formsprutningen och tillförs ett mervärde för våra kunder. Vi har temperatur- och luftfuktighetskontrollerade lokaler för montering av känsliga komponenter. Här finns även ESD-godkänd monteringsutrustning tillgänglig.

Talent Plastics Tartu AS

Tallinn Formsprutning

Talent Plastics Tallinn är en formsprutande enhet med hög förädlingsgrad. Här formsprutar vi plastdetaljer samt färdigmonterar artiklar och komplexa system till våra uppdragsgivare. Ungefär hälften av det vi levererar går till fordonsindustrin. Hög kvalite och hög flexibilitet är några av fördelarna med vår verksamhet i Tallinn.

Talent Plastics Tallinn AS