Övriga segment

Talent Plastics har kunder inom en mängd olika områden och på så vis en bred kompetens när det kommer till olika typer av kundkrav.

Segmenten är några exempel på områden vi verkar inom idag, men utöver dessa finns betydligt fler.