Verksamhetspolicy

Talent Plastics ska genom sin egen styrka och tillsammans med utvalda partners vara en ledande leverantör av komponenter och system där produkter av termoplast ingår.

Våra kunder är grunden för vår existens. Genom att motsvara kundernas förväntningar skapar vi framgång tillsammans.

Vi skall följa tillämpliga lagar och andra krav på vår verksamhet och våra produkter. Vårt agerande skall präglas av en hög affärsmoral.

På de orter där Talent Plastics verkar vill vi förebygga förorening och minska vår negativa påverkan på miljön.

Vår arbetsmiljö skall vara säker, utvecklande och utan särbehandling. Ambitionen är att vår personal skall vara engagerade och vi ska erbjuda en miljö som utmärks av tydliga riktlinjer.

Vi har en öppen attityd mot alla intressenter såsom kunder, allmänhet, personal och ägare.

Ständiga förbättringar på alla områden skall vara en del i det dagliga arbetet för alla anställda.

Våra värdeord är:

Ansvar  – Respekt – Positiv – Innovativ